ASHO incrementa un 44% la seva facturació en els dos últims anys i preveu mantenir el nivell de creixement en 2018

Economía de Hoy publica l’anàlisi de resultat de l’exercici 2017 d’Asho, l’empresa líder nacional de la prestació de serveis de codificació d’altes hospitalàries i codificació automàtica de processos ambulatoris, sota el títol “Asho incrementa un 44% su facturación en los dos últimos años y prevé mantener el nivel de crecimiento en 2018” L’article es basa en […]