ASHO col·labora amb Diari Mèdic: Claus de l’actualització de 2020 de CIE-10

Llegeix l’article: “L’última actualització de CIE-10 arriba a Espanya en 2020

Quatre anys després de la implantació a Espanya de CIE-10, arriba ara una actualització que començarà a usar-se a partir de 2020. Nous procediments, algunes revisions i l’eliminació de diversos codis busquen millorar la codificació per a poder explotar molt millor les dades.

Llegeiz l’article a: https://www.diariomedico.com/profesion/la-ultima-actualizacion-de-cie-10-llega-a-espana-en-2020.html

Aida Carrera, la nostra codificadora més experta i Ruth Cuscó, directora gerent de ASHO van realitzar una entrevista amb Diario Médico. Aquesta entrevista es va realitzar per revel·lant les claus d’aquesta actualització recentment publicada pel ministeri de Sanitat.

La codificació, cada vegada més específica

A més, tal com es pot llegir en l’article, aquesta actualització de 2020 afecta tant als codis diagnòstics com als procediments de CIE-10. També afecta a la normativa de codificació, però no canvia l’estructura de la norma. Per tant, adaptar-se a ella serà més senzill que el canvi que es va produir de CIE 9 a CIE 10.

About the author: press@asho.net