El pressupost públic destinat a tecnologies de la informació en el sector sanitari va créixer menys d’un 1%

Aplicació de tecnologies en el sector sanitari L’aposta financera per la digitalització del Sistema Nacional de Salut (SNS) ha crescut un 0,82%. Aquestes dades, publicats aquest any, reflecteixen el creixement de la inversió en aquesta àrea entre 2018 i 2017. La inversió global en TIC suposa 2,85% del pressupost sanitari públic. Desembre, 2019 – Els […]