ASHO manté el seu lideratge com a expert en codificació davant la comunitat sanitària i els mitjans de comunicació del sector

Recentment, l’Organització Mundial de la Salut ha especificat un codi per als pacients sota sospita de COVID-19, amb la intenció de poder rastrejar més ràpidament l’avanç de la malaltia. Mitjançant la CIE-10 (acrònim de la Classificació Internacional de Malalties) podrà augmentar el coneixement sobre una gran varietat de signes, símptomes, troballes anormals, denúncies, circumstàncies socials […]