La importància de la codificació sanitària en el tractament de pacients de COVID-19 persistent i les seves seqüeles

Els efectes del coronavirus segueixen presents a Espanya. Aquells pacients que continuen arrossegant algun tipus de simptomatologia i es veuen afectats per les seqüeles de la malaltia o COVID-19 persistent representen entre el 10% i el 20% de les persones que han passat el coronavirus. Alguns dels símptomes més comuns són la caiguda del cabell, […]