Monogràfic de codificació CIE-10-ES: Cirurgia Oral y Maxil·lofacial-Cirurgia Plàstica y Reparadora

Monogràfic CIE-10-ES del 15 al 17 de desembre de 2022

“MONOGRÀFIC CIE-10-ES: CIRURGIA ORAL Y MAXIL·LOFACIAL – CIRURGIA PLÀSTICA Y REPARADORA.

Objectiu

Consolidar els coneixements bàsics en la codificació de procediments i diagnòstics amb CIE-10-ES aplicant-los a informes d’alta hospitalària, freqüents o amb una certa complexitat, de les especialitats hospitalàries: Cirurgia Oral i Maxil·lofacial i Cirurgia Plàstica Reparadora, així com les habilitats necessàries per a la correcta utilització de les eines disponibles per a una correcta codificació dels informes d’alta reals.

Objectius específics:

 • Conèixer perfectament l’estructura i funcionament de CIE-10-ES Procediments (ICD 10 PCS FY 2021).
 • Conèixer els diferents tipus de procediments més sovint utilitzats.
 • Identificar i diferenciar entre els procediments per a triar el correcte segons el cas.
 • Obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació .
 • Codificar correctament els diagnòstics.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ES i obtenir les habilitats per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del monogràfic serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi l’aplicació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits. El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats. Per a això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent explicarà i resumirà els continguts més importants de l’actualització de la classificació i les noves normes de codificació que suposa aquesta actualització i presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre aplicant els canvis, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal, per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària.

El curs serà acreditat pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional.

 

Continguts Monogràfic Cirurgia Oral i Maxil·lofacial – Cirurgia Plàstica i Reparadora.

1.Cirurgia Oral i Maxil·lofacial: codificació de diagnòstics i procediments:

 • Cirurgia glàndules salivals.
 • Cirurgia coll. Lipomes. Quist tiroglòs.
 • Fissures orals i labials.
 • Cirurgia ortognàtica.
 • Remodelació cranial.

2.Cirurgia Plàstica i Reparadora: codificació de diagnòstics i procediments.

 • Reconstrucció mamària secundària. CAP
 • Empelts i penjolls.
 • Cirurgia radical melanoma cutani.
 • Faringoplàstia.
 • Paràlisi facial.
 • Reparació palpebral. Ptosis. Ectropi.

  Curs impartit per:

    • Dr. Jesús Trancoso Estrada
    Subdirección Técnica Asesora Gestión de la Información. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.

  Preu del curs 350€

  Transferència Bancària


  IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220
  És imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.
  Formulari d’inscripció
  Descarregar Tríptic             

  About the author: Zaira Granado