ASHO ha desenvolupat un nou software capaç de detectar amb un 99% de precisió certes patologies en les històries clíniques

ASHO ha desenvolupat un software que, gràcies a la Intel·ligència Artificial (IA), és capaç de detectar determinades patologies en les històries clíniques dels pacients amb un 99% de fiabilitat. Aquest software s’ha posat en pràctica a una prova pilot del servei de Neurologia del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf (Barcelona) per a identificar a pacients en […]