ASHO es converteix en la primera empresa espanyola acreditada per ENAC per a inspeccionar la qualitat de les variables clíniques dels CMBD hospitalaris

ASHO, l’empresa líder espanyola en la prestació de serveis de codificació d’altes hospitalàries, s’ha convertit en la primera empresa d’Espanya a ser acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) com a Organisme d’Inspecció competent per a realitzar activitats d’inspecció la qualitat de les variables clíniques dels CMBD dels hospitals, sota la norma UNE-EN ISO/IEC 17020. […]