Intel·ligència Artificial

Mitjançant el servei de consultoria i desenvolupament d’Intel·ligència Artificial, ASHO ofereix solucions de negoci a tot tipus de reptes presents en el sistema de salut. Des de la gestió diària, fins a l’ajuda al diagnòstic, la IA ha demostrat ser una eina d’excepcional utilitat, i la Unió Europea ha marcat la seva adopció com a una aposta estratègica en tots els països de la Unió. Les xifres de la importància de la seva adopció als hospitals no poden ser més eloqüents: Al 2021 la inversió en salut en IA ha arribat a nivell global als $6.900 milions, i s’estima que aquesta xifra es multiplicarà per 10 en els pròxims 6 anys.

Independentment de la mida de l’entitat, ASHO pot oferir diversos serveis tal i com:


  • Digitalització i estructuració de documents escrits de manera manual mitjançant IA
  • Predicció de KPI’s d’interès com: ocupació de planta, facturació…
  • Ajudes al diagnòstic mitjançant imatge
  • Extracció d’informació automatitzada d’informes mitjançant IA


Sol·licita una cita amb el servei de consultoria i desenvolupament d’Intel·ligència Artificial ara mateix, i estudiarem gratuïtament les solucions que ASHO pot oferir-te.