Monogràfic de codificació CIE-10-ES: Complicacions derivades de l’atenció mèdica i quirúrgica.

Monogràfic CIE-10-ES del 8 al 10 de juny de 2023

“MONOGRÀFIC CIE-10-ÉS: COMPLICACIONS DERIVADES DE L’ATENCIÓ MÈDICA I QUIRÚRGICA.

Objectiu

Consolidar i ampliar el coneixement de la codificació clínica amb CIE-10-ES de les complicacions derivades de l’atenció mèdica i quirúrgica, aplicant-los a informes d’alta hospitalària de diferents especialitats.

Objectius específics:

 • Identificar i codificar correctament les complicacions de l’atenció mèdica.
 • Identificar i diferenciar entre complicacions de l’atenció quirúrgica durant o després d’un procediment per a la seva correcta codificació.
 • Conèixer la normativa de codificació de complicacions de CIE-10-ES, tant diagnòstics com procediments, per a la seva correcta aplicació en la codificació dels casos clínics.
 • Identificar els dubtes i dificultats de codificació que puguin sorgir en el desenvolupament del curs i propocionar la informació adequada per a la seva resolució en el treball diari .
 • Saber obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació.
 • Codificar correctament els diagnòstics i procediments.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ES i obtenir les habilitats necessàries per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi l’aplicació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits. El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats. Per això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal, per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent serà debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària.

El curs ha sigut acreditat amb 4,2 crèdits, pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries. – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional.

 

Continguts Monogràfic Complicacions derivades de l’atenció mèdica i quirúrgica.

1.Complicacions:

 • Complicacions mèdiques durant el part i puerperi.
 • Complicacions de procediments obstètrics.
 • Complicacions quirúrgiques en part i puerperi.
 • Complicacions respiratòries i cardiovasculars.
 • Complicacions d’intervencions quirúrgiques.
 • Complicacions d’intervencions quirúrgiques.
 • Efectes adversos a medicaments (RAM).
 • Codis de causa externa en complicacions.

  Curs impartit per:

    • Dr. Jesús Trancoso Estrada
    Subdirección Técnica Asesora Gestión de la Información. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.

  Preu del curs 375€

  Transferència Bancaria

  IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220

  És imprescindible indicar a la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.

  Formulari d’inscripció
  Descarregar Tríptic

  About the author: Zaira Granado