Consultoria

ASHO A-2 S.L. compta amb professionals altament qualificats i de reputació en el sector sanitari que possibiliten:

  • Anàlisi dels sistemes d’informació de l’Hospital.

  • Estudi de la qualitat de l’informe de l’alta clínica.

  • Elaboració de Quadres de Comandament basat en casuística.

  • Consultoria per a la gestió assistencial.

  • Elaboració de la Planificació Estratègica.

  • Implementació de sistemes d’imputació de costos sanitaris basats en la casuística.