Formació

ASHO és molt conscient de la necessitat en la qual la societat actual i més concretament en el sector sanitari és imprescindible la constant renovació i actualització de coneixement.

L’activitat dels professionals responsables del registre de dades clíniques té una gran repercussió en la qualitat final dels sistemes d’informació i en els resultats dels centres sanitaris. Per a fer front a aquests nous reptes és necessari dur a terme activitats que afavoreixin una formació continuada d’aquests professionals.

En aquest context, ASHO realitza cursos-taller per als professionals del sector. Els cursos-taller s’imparteixen per professors experts en el tema i reconeguts en la societat sanitària a nivell Nacional.

Accedeix als nostres Cursos-Taller