Codificació hospitalària

Mitjançant la codificació clínica dels diagnòstics i els procediments, tant diagnòstics com terapèutics, ens permet realitzar una valoració de l’episodi assistencial a un pacient. Sense una bona codificació és complicat l’anàlisi i la gestió de la casuística d’un centre.

Una bona qualitat en la codificació és imprescindible per a realitzar una valoració adequada de l’assistència prestada en els centres assistencials. Aquesta permet optimitzar els beneficis i oportunitats que ofereixen els Sistemes de Classificació de Pacients per a la gestió sanitària, tant en l’àmbit clínic com en l’àmbit econòmic-financer.

És necessària una codificació mèdica de qualitat per a poder definir el nivell de complexitat de la casuística o case-mix d’un centre assistencial.

En ASHO A-2 S.L., amb més 25 anys acumulats d’experiència, creiem en la importància d’una bona codificació clínica.

El nostre servei de codificació ofereix diversos aspectes claus a tenir en compte:

 • Qualitat de la codificació: el perfil dels nostres documentalistes és altament qualificat i amb una gran especialització.
 • Els nostres temps de retorn de la codificació s’adapten totalment a les necessitats dels clients.
 • Ens adaptem totalment al model de gestió que necessita el nostre client: Externalització total o parcial de la codificació, substitucions puntuals per IT, pics de treball…
Treballem via remota!

PLATAFORMA DE CODIFICACIÓ NORMALITZADA:

Servei mitjançant el qual, els nostres documentalistes, assignen i coordinen els criteris de codificació segons les diferents Normatives específiques de cada Comunitat Autònoma i respectant els criteris de l’hospital.

En el cas de Grups Hospitalaris aconseguim una normalització homogènia de la codificació. Cada projecte està coordinat per la direcció tècnica d’ ASHO.

La nostra oferta de codificació inclou:

Servei de codificació dels episodis d’Hospitalització

Per a la indexació i codificació, els nostres documentalistes faran una lectura íntegra de l’informe d’alta hospitalària, així com l’anatomia patològica i l’informe quirúrgic, amb la finalitat d’obtenir tots els diagnòstics i procediments possibles:

 • Diagnòstic principal.
 • Diagnòstic(s) secundaris de patologies actives presents en l’episodi.
 • Diagnòstic(s) secundaris de patologies cròniques.
 • Antecedents personals i familiars.
 • Circumstàncies que influeixen en l’estat de salut, incloent les familiars, socials i d’entorn.
 • Codis de causes externes, a utilitzar obligatòriament (quan el literal ho consideri opcional, en diagnòstics secundaris, …) Es farà una revisió d’aquests codis per a estar segurs que s’ha emprat doble codi i quan sigui necessari.
 • Diagnòstics secundaris de signes i símptomes quan aquests tinguin importància en el context de l’episodi assistencial.
 • També, es recolliran, es codificaran i indexaran els procediments:
 • Tots els procediments quirúrgics.
 • Els procediments diagnòstics i terapèutics.

Servei de codificació semiautomàtica dels procediments Ambulatoris

ASHO-Coode una eina que utilitza la tècnica de processament del llenguatge natural (PLN) que permet analitzar el significat de les descripcions d’entrada realitzant cerques basades en els conceptes mèdics relacionats i té en compte el llenguatge real dels metges (sinònims, acrònims, errors ortogràfics, negacions, paraules compostes i les variacions d’ortografia). Per a aconseguir una codificació de major qualitat i més eficient un documentalista valida les situacions en les quals ASHO-Coode assigna un codi CIE-9 o CIE-10 i un percentatge de confiança.

ASHO-Coode permet codificar grans volums de processos:

 • Codificació semiautomàtica de processos d’urgències.
 • Codificació semiautomàtica de processos de consultes externes.
 • Codificació semiautomàtica de processos d’hospital de dia.
 • Codificació semiautomàtica de llista d’espera quirúrgica.