Signatura biomètrica

Plataforma completa per a la signatura digital i biomètrica de documents electrònics

SealSign és una plataforma empresarial, escalable, modular i completa de signatura de documents electrònics compatible amb certificats digitals, sistemes biomètrics, sistemes OTP i arxiu a llarg termini de documents signats.

Beneficis

 • Reducció de costos associats a la gestió de documents en paper (impressió, digitalització, trasllat, arxivat).
 • Millora de la productivitat i eficiència dels processos de negoci.
 • Accessible des d’aplicacions de negoci i dispositius mòbils.
 • Facilitat d’integració. Basada en arquitectura SOA i amb múltiples mecanismes d’integració.
 • Generació de documents electrònics amb plena validesa legal.
 • Possibilitat de servei en cloud o plataforma on-premise segons les necessitats del client.
 • Integració amb Directori Actiu.

Per a qui és SealSign

 • Directors comercials per a la millora dels processos de venda a clients.
 • Directors de compres per a agilitar els processos d’adquisició i signatura de contractes amb proveïdors.
 • Directors de RH per a la signatura electrònica de contractes i documentació laboral.
 • Departaments jurídics per a la signatura i revisió de documents legals amb generació d’evidències electròniques.
 • Responsables de seguretat TIC per a protegir la integritat dels documents i assegurar l’origen autèntic dels documents i missatges.