Curs monogràfic de codificació clínica amb CIE-10-ES, Cirurgia General, Urologia i Oftalmologia.

Curs monogràfic de codificació amb CIE-10-ES

“CURS-TALLER DE CODIFICACIÓ CLÍNICA AMB CIE-10-ES, CIRURGIA GENERAL, UROLOGIA I OFTALMOLOGIA”

Objectiu

Proporcionar els coneixements bàsics per a la codificació clínica amb CIE-10-ES de diagnòstics i procediments freqüents en les àrees de Cirurgia General i Digestiva, Urologia i Oftalmologia, així com les habilitats necessàries per a la correcta utilització de les eines disponibles per a una correcta codificació d’informes d’alta reals.

Objetius específics:

 • Conèixer els diferents tipus de procediments més sovint utilitzats.
 • Identificar i diferenciar entre els procediments per a triar el correcte segons el cas.
 • Obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a les seva codificació.
 • Codificar correctament els diagnòstics.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ES i obtenir les habilitats per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi la aplicació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits.

El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats. Per això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal, per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària.

Curs acreditat pel Consell Català de la Formació Continuada dels Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional.

 

Continguts Taller Monogràfic de Cirurgia General, Urologia i Oftalmologia

1. Cirurgia General i Digestiva: Codificació de diagnòstics i procediments.

 • Neoplàsies intestinals, hepàtiques i biliars.
 • Neoplàsies de mama.
 • Codificació de biòpsies.
 • Hèrnies digestives.
 • Litiasis biliars.
 • Hemorroides.
 • Cirurgia bariátrica.
 • Abscessos i fístules perianals.

2. Urologia: Codificació de diagnòstics i procediments.

 • Neoplàsies de pròstata i bufeta.
 • HBP
 • Litiasis urinàries.

3. Oftalmologia: Codificació de diagnòstics i procediments

 • Blefaroplàsties i altres procediments sobre parpelles.
 • Aparell lacrimal.
 • Cataractes.
 • Queratoplàsties.
 • Procediments en el glaucoma.
 • Reparacions de retina.
 • Cirurgia sobre músculs extraoculars.

Curs impartit per:

 • Dr. Jesús Trancoso Estrada

Subdirecció Tècnica Assessora Gestió de la Informació.

Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.

Sallès Hotel Pere IV

Preu del curs 300€

Transferencia Bancaria

IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220

Es imprescindible indicar a la transferencia el nombre, apellidos e institución de procedencia.

Formulari d’inscripció
Descarregar Tríptic            

About the author: Zaira Granado