Monogràfic CIE-10-ES: ORL, Cardiologia i Radiologia Intervencionista.

Monogràfic CIE-10-ES. Del 12 al 14 de Juliol de 2018

“MONOGRÀFIC CIE-10-ES: ORL, CARDIOLOGIA I RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA.”

Objectiu

Proporcionar els coneixements bàsics per a la codificació clínica amb CIE-10-ES de diagnòstics i procediments freqüents en l’àrea d’Otorrinolaringologia i Cardiologia, així com les habilitats necessàries per a la correcta utilització de les eines disponibles per a una correcta codificació d’informes d’alta reals.

Objectius específics:

 • Conèixer els diferents tipus de procediments més sovint utilitzats.
 • Identificar i diferenciar entre els procediments per a triar el correcte segons el cas.
 • Obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació.
 • Codificar correctament els diagnòstics.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ES i obtenir les habilitats per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi la apliació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits.

El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats. Per a això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal, per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària.

S’ha sol·licitat l’acreditació al Consell Català de la Formació Continuada dels Professions Sanitàries – Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional.

 

Continguts Monogràfic de ORL, Cardiologia i Radiologia Intervencionista.

1.Otorrinolaringologia: codificació de diagnòstics i procediments

 • Miringoplàstia. Timpanoplàstia. Mastoidectomia.
 • Altres procediments sobre oïda mitjana.
 • Septoplàsties i una altra cirurgia endonasal.
 • Faringoplàsties.
 • Cirurgia sinusal.
 • Amígdales i adenoides.
 • Cirurgia laríngia.

2.Radiologia intervencionista no vascular: codificació de diagnòstics i procediments.

 • Cardiopatia isquèmica.
 • Arrítmies.
 • Insuficiència cardíaca.
 • Tècniques diagnòstiques freqüents: cateterisme cardíac, coronariografia i EEF.
 • Angioplàsties coronaries.
 • Marcapassos, desfibril·ladors i ablació cardíaca.
 • Valvoplàsties cardíaques. TAVI.

Curso impartit per:

 • Dr. Jesús Trancoso Estrada

Subdirecció Tècnica Assessora Gestió de la Informació.

Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.

Sallès Hotel Pere IV

Preu del curs 325€

Transferència Bancaria

IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220

Es imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.

Formulari d’inscripció
Descarregar Tríptic            

About the author: Zaira Granado