MONOGRÀFIC CIE-10-ES: CIRURGIA UROGENITAL I NEUROCIRURGIA

Monogràfic CIE-10-ES del 13 al 15 de Desembre de 2018

“MONOGRÀFIC CIE-10-ES: CIRURGIA UROGENITAL I NEUROCIRURGIA”

Objectiu

Proporcionar els coneixements bàsics per a la codificació clínica amb CIE-10-ES de diagnòstics i procediments freqüents en Cirurgia Urogenital i Neurocirurgia, així com les habilitats necessàries per a la correcta utilització de les eines disponibles per a una correcta codificació d’informes d’alta reals.

Objectius específics:
 • Conèixer els diferents tipus de procediments més sovint utilitzats.
 • Obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació.
 • Codificar correctament els diagnòstics.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ES i obtenir les habilitats per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi l’aplicació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits.

El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats. Per això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal,per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària.

S’ha sol·licitat l’acreditació al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional.

 
Continguts Taller Monogràfic Cirurgia Vascular. 1.Cirurgia Urogenital: codificació de diagnòstics i procediments
 • Patologia obstructiva ureteral i uretral.
 • Malaltia vesical.
 • Hipertròfia i neoplàsia prostàtica.
 • Incontinència urinària.
 • Prolapse genital femení.
 • Trastorns de l’aparell genital masculí.
 • Esterilització masculina i femenina.
2.Neurocirurgia: codificació de diagnòstics i procediments,
 • Neuro-oncologia.
 • Hemorràgies i hematomes intracranials.
 • Malformacions arterio-venoses cerebrals.
 • Hidrocefàlia i hipertensió intracranial.
 • Síndromes raquimedulars. Patologia vertebral. Neurotraumatología.

Curs impartit per:

 • Dr. Jesús Trancoso Estrada
Subdirecció Tècnica Assessora Gestió de la Informació.Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.
Sallès Hotel Pere IV
Preu del curs 325€

Transferència Bancaria

IBAN: ES36 2100 0707 3302 0014 3220 Es imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.
Formulari d’inscripció
Descarregar Tríptic             

About the author: asho