MONOGRÀFIC CIE-10-ES: CIRURGIA VASCULAR, TORÀCICA I PERIFÈRICA.

Monogràfic CIE-10-ES del 18 al 20 de Octubre de 2018.

“MONOGRÀFIC CIE-10-ES: CIRURGIA VASCULAR, TORÀCICA I PERIFÈRICA”

Objectiu

Proporcionar els coneixements bàsics per a la codificació clínica amb CIE-10-ES de diagnòstics i procediments freqüents en Cirurgia Vascular, així com les habilitats necessàries per a la correcta utilització de les eines disponibles per a una correcta codificació d’informes d’alta reals.

Objectius específics:
 • Conèixer els diferents tipus de procediments més sovint utilitzats.
 • Identificar i diferenciar entre els procediments per a triar el correcte segons el cas.
 • Obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació.
 • Codificar correctament els diagnòstics.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ES i obtenir les habilitats per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi la apliación pràctica professional de les competències i coneixements adquirits.

El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats. Per a això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal,per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària.

S’ha sol·licitat l’acreditació al Consell Català de la Formació Continuada dels Professions Sanitàries – Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional.

 
Continguts Taller Monogràfic de Cirurgia Vascular 1.Cirurgia vascular perifèrica: codificació de diagnòstics i procediments
 • Arteriopatía perifèrica.
 • Isquemia arterial aguda.
 • Isquemia crònica de mm.ii. Aterosclerosi de les extremitats
 • Angioplàstia perifèrica. Profundoplastias.
 • Trombectomia, Embolectomia i Endarterectomia.
 • Cirurgia de revascularització. Bypass aorto-femoral. Bypass fémoro-popliti.
 • Complicació del bypass.
 • Amputacions.
 • Varices de membres inferiors.
 • Accessos vasculars para diàlisis. Catèter central. FAVI.
2.Cirurgia vascular aòrtica i carotídia: codificació de diagnòstics y procediments.
 • Arteriopatia carotídia. Endarterectomia.
 • Aneurismes i pseudoaneurismes.
 • Aneurismes aòrtic abdominal.
 • Aneurisma aòrtic toràcic.
 • Resecció d’aneurisma. Pròtesis.
 • Embolització. Endopròtesis.
 • Wrapping aòrtic.

Curs impartit per:

 • Dr. Jesús Trancoso Estrada
Subdirecció Tècnica Assessora Gestió de la Informació. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.
Sallès Hotel Pere IV
Preu del curso 325€

Transferència Bancària

IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220 Es imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.
Formulari inscripció
Descarregar Tríptic            

About the author: asho