Monogràfic de codificació CIE-10-ES: Actualització Normativa 2020

Monogràfic CIE-10-ES del 12 al 14 de Desembre de 2019

“MONOGRÀFIC CIE-10-ES: ACTUALITZACIÓ NORMATIVA 2020″

Objectiu

Presentar i analitzar els canvis més importants de l’actualització de diagnòstics i procediments de CIE 10 ES en la seva edició 2020, i adquirir els coneixements necessaris per a la seva correcta aplicació pràctica en la codificació diària de diagnòstics i procediments d’informes d’alta reals en els diferents àmbits assistencials, així com analitzar i assumir els canvis produïts en la normativa de codificació.

Objetius específics:

 • Conèixer els canvis més importants en la classificació de diagnòstics, nous codis, nous descriptors, codis que desapareixen i normativa d’aplicació.
 • Identificar i entendre l’actualització de codis de procediments, nous codis, codis que desapareixen, nous valors i nova normativa d’aplicació.
 • Obtindre la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació.
 • Codificar correctament els diagnòstics.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ES i obtenir les habilitats per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreix la apliació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits.
El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats. Per això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en la que el docent presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en què el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal, per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional del dia a dia

S’ha sol·licitat l’acreditació al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries- Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional.

 

Continguts Taller Monogràfic Actualització Normativa 2020.

1. Actualizació de diagnòstics CIE-10-ES Ed.2020

 • Nous codis diagnòstics.
 • Codis que desapareixen.
 • Canvis importants de literals y notes.
 • Nova norma de codificació.

2. Actualització de procediments CIE-10-ES Ed.2020

 • Nous codis de procediments.
 • Codis que desapareixen.
 • Nous valors.
 • Nova norma de codificació.

Curs impartit per:

 • Dr. Jesús Trancoso Estrada

Subdirección Técnica Asesora Gestión de la Información.
Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.

Sallès Hotel Pere IV

Preu del curs 325€

Transferència Bancaria

IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220

Es imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.

Formulari d’inscripció
Descarregar Tríptic            

About the author: asho