Històries clíniques: Pot una codificació imprecisa afectar el pacient?

Asho, empresa especialitzada en codificació clínica a Espanya assegura que “una codificació imprecisa pot desencadenar efectes negatius sobre el pacient”.

Una bona qualitat del procés de codificació optimitza els beneficis i oportunitats per a la gestió sanitària, tant a nivell clínic com a nivell economicofinancer.

A dos mesos de l’actualització de 2020 de la CIE 10 (desena versió de la Classificació de Malalties i Diagnòstics promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS)), Ruth Cuscó, directora gerent de Asho, assegura que “una codificació imprecisa pot afectar el pacient”, en tant es veuria alterat el seu historial clínic i dificultaria la presa de decisions per part dels professionals en casos mèdics complexos.


Quan un pacient ingressa en un centre sanitari, sigui com sigui la seva malaltia, es generen una sèrie de registres sobre el seu pas pel centre; que inclouran des del diagnòstic inicial, les proves indicades, la prescripció mèdica i si ha d’haver de tornar per controls o altres estudis; informació que sempre es manté de manera privada i confidencial i queda protegida per l’establiment.


Per a què serveix tota aquesta informació que recapten els hospitals?


Tots aquests informes conformen el que es denomina història clínica, un document imprescindible que conté tots els diagnòstics, tractaments, prescripcions, malalties, malalties i simptomatologia que pateix un pacient al llarg de la seva vida. La història clínica resulta fonamental sobretot en casos complicats perquè ajuda al professional a determinar orígens de simptomatologies o motius d’una recurrència, per exemple. D’allí la importància que sigui el més exacta i detallada possible.


“La codificació és a la sanitat el que la columna vertebral al cos”


Aquest historial clínic s’escriu a través d’un codi molt sofisticat, que permet convertir el llenguatge clínic en un sistema alfanumèric que s’utilitza per a definir les diferents categories i procediments mèdics. L’assignació d’un codi a cada malaltia, diagnòstic i procediment – mitjançant la CIE 10 – permet la valoració de l’episodi assistencial de cada pacient i, en conseqüència, es gestiona tota la casuística d’un hospital.
Una bona qualitat en la codificació permet optimitzar els beneficis i oportunitats que ofereixen els Sistemes de Classificació de Pacients per a la gestió sanitària, tant a nivell clínic com a nivell economicofinancer.
La tasca de la codificació clínica recau en els Departaments de Documentació Clínica dels centres sanitaris. Fins fa molt poc, es realitzava la codificació de manera manual, i un equip de documentalistes feia una lectura íntegra de tota la documentació generada en l’episodi assistencial, amb la finalitat d’obtenir tots els diagnòstics i procediments possibles per a la seva posterior codificació. “La codificació és a la sanitat el que la columna vertebral al cos”, afirma la directora gerent de ASHO, empresa espanyola de codificació sanitària líder en el sector.


ASHO, la codificació sanitària al capdavant de la innovació


ASHO, com a empresa líder en codificació sanitària, actualment gestiona més de 70 projectes en tota Espanya i codifica al voltant de 500.000 altes anuals. Amb una quota de mercat del 47%, l’empresa està especialitzada a oferir serveis amb valor afegit en els sistemes d’informació hospitalaris que faciliten la gestió i el treball dels professionals clínics. Des dels seus inicis fa 25 anys, ha codificat 8 milions d’altes, concentrant 4,5 milions en els últims deu anys.

Al servei dels professionals per a la millora de tots
A més del servei de codificació hospitalària, ASHO ha desenvolupat tres softwares o sistemes d’automatització i ajuda a la codificació (SAC) basats en machine learning (IA), eines que per la seva innovació són claus en l’escenari de la codificació sanitària al país: ASHOCOODE, ASHOINDEX i ASHOONE.


ASHOCOODE, creat fa deu anys, és el programari que va posicionar a la marca com a líder del sector. Està dirigit als professionals assistencials i al personal mèdic d’urgències, consultes externes, hospital de dia i llistes d’espera, i permet codificar grans volums de processos mitjançant un sistema propi de processament a de llenguatge natural (PLN) el que simplifica i escurça considerablement el procés de codificació.
ASHOINDEX, per part seva, es va començar a comercialitzar en 2017 i permet als professionals de la documentació clínica la fàcil codificació d’informes clínics. Així, mentre el documentalista subratlla el diagnòstic, el programari li proporciona els codis de manera automàtica, agilitant part del procés i estalviant temps del professional.

ASHOONE, és un híbrid entre aquests softwares precursors i compta amb el mateix sistema de processament que tots dos. El sistema llançat aquest mateix any, està inspirat en una base d’entrenament que recopila anys de coneixement de mèdics documentalistes a partir de casos reals. En ella, es recullen més de cinc milions de termes clínics . També permet analitzar el significat de les descripcions d’entrada realitzant cerques basades en els conceptes mèdics relacionats. Aquest SAC resulta una alternativa més versàtil i concreta, que permet tractar un episodi clínic en concret de manera específica, immediata i in situ mitjançant una web App, aixó permet una major flexibilitat en la gestió d’un hospital i en la implantació del mateix programari.

Amb la creació d’aquestes noves tecnologies sanitàries, els centres sanitaris es veuen summament beneficiats en optimitzar el procés de codificació. Això els permet gestionar un major nombre d’altes en menys temps amb un marge d’error molt escàs“. assegura Carlos Sevillano, director comercial de la companyia líder en codificació, i aclareix: “A més, la implementació dels nostres serveis reverteix de manera positiva en la gestió de la informació interna d’aquests i els resultats són visibles a molt curt termini.”

About the author: press@asho.net