Monogràfic de codificació amb CIE-10-ES: Codificació COVID-19 i tècniques intervencionistes

Monogràfic CIE-10-ES del 21 al 23 d’Octubre de 2021

“MONOGRÀFIC CIE-10-ES: CODIFICACIÓ COVID-19 I TÈCNIQUES INTERVENCIONISTES”

Objectiu

Repassar i consolidar els coneixements adquirits des de l’entrada en vigor de CIE-10-ES, per a la codificació clínica de diagnòstics i procediments d’informes d’alta i exemples reals sobre COVID-19 i d’activitat intervencionista, usuals o problemàtics, de diferents especialitats, en els diferents àmbits assistencials, i proporcionar les habilitats necessàries per a la correcta utilització de les eines disponibles per a la seva codificació.

Objectius específics:

 • Conèixer els diferents tipus de procediments més sovint utilitzats.
 • Identificar i diferenciar entre els procediments per a triar el correcte segons el cas.
 • Obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació.
 • Codificar correctament els diagnòstics.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ÉS i obtenir les habilitats per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi l’aplicació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits.
El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats.
Per a això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent explicarà i resumirà els continguts més importants de l’actualització de la classificació i les noves normes de codificació que suposa aquesta actualització i presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre aplicant els canvis, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal, per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària.

El curs està acreditat amb 3,5 crèdits pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional.

 

Continguts Monogràfic Codificació COVID-19 I TÈCNIQUES INTERVENCIONISTES.

1.Codificació COVID-19:

 • Normes generals de codificació.
 • Codificació general.
 • COVID-19 en embaràs, part i puerperi.

2.Intervencionisme gastrointestinal, hepatobiliar i pancreàtic.

 • Drenatges. Interns i externs.
 • Sondes d’alimentació.
 • Ultrasonoendoscopia diagnòstica i terapèutica.
 • Litectomies i endopròtesis.

3.Intervencionisme vascular perifèric.

 • Embolitzacions.
 • Angioplàsties.

4.Intervencionisme urinari i de sistema reproductor.

 • Drenatges.
 • Embolitzacions.
 • Litectomias.

5.Intervencionisme vascular intracrani.

 • Angioplàsties i trombectomies.
 • Aneurismes i MAV.

6.Altres tècniques intervencionistes.

Curs impartit per:

 • Dr. Jesús Trancoso Estrada

Subdirecció Tècnica Assessora Gestió de la Informació.

Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.

Preu del curs 350€

Transferència Bancària

IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220

Es imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.

Descarregar Tríptic           

About the author: Zaira Granado