“La codificació de dades permet homogeneïtzar el llenguatge clínic i unificar la informació”

ASHO ha participat en una entrevista amb iSanidad sobre la protecció de dades dels pacients i la importància de la codificació durant la COVID-19. Ruth Cuscó, directora gerent de la companyia, ha destacat que “la codificació de dades ha permès al gestor assignar recursos de personal i adoptar accions preventives, ja que permeten saber la complexitat de cada hospital”.

És per aquest motiu que la codificació clínica ha estat molt important durant la pandèmia en la detecció de casos de COVID-19, ja que ha permès que la presa de decisions estigui enfocada tant a la part clínica com a la part de gestió hospitalària, ha explicat Ruth Cuscó.

Així mateix, Carlos Sevillano, director comercial d’ASHO, ha recalcat que amb la codificació “els epidemiòlegs són capaços de monitorar a un grup específic amb determinades característiques o patologies”.

Accedeix a l’entrevista completa a iSanidad.

About the author: asho