Monogràfic de codificació CIE-10-ES: ACTUALITZACIÓ CIE 10 ES Ed. 2024

Monogràfic CIE-10-ES del 14 al 16 de desembre de 2023

“Monogràfic de codificació CIE-10-ES: ACTUALITZACIÓ CIE 10 ES Ed. 2024.”

Objectiu

Presentar i analitzar els canvis més importants de l’actualització de diagnòstics i procediments de CIE 10 ES en la seva edició 2024, i adquirir els coneixements necessaris per a la seva correcta aplicació pràctica en la codificació diària de diagnòstics i procediments d’informes d’alta reals en els diferents àmbits assistencials, així com analitzar i assumir els canvis produïts en la normativa de codificació.

Objectius específics:

 • Conèixer els nous codis tant diagnòstics com de procediments de l’edició 2024 de CIE-10-ES.
 • Entendre i aplicar les noves normes de codificació que acompanyen a l’actualització de la classificació.
 • Conèixer els codis que desapareixen en la nova classificació i la seva correspondència actualitzada.
 • Identificar i diferenciar entre els procediments per a triar el correcte segons el cas.
 • Obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació.
 • Codificar correctament els diagnòstics.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ES i obtenir les habilitats per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi l’aplicació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits. El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats. Per a això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal, per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària.

El curs serà acreditat, pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional.

 

Continguts Monogràfic ACTUALITZACIÓ CIE 10 ES Ed. 2024.

1.Actualització de diagnòstics CIE 10 ES Ed. 2024.

 • Nous codis diagnòstics.
 • Codis que desapareixen.
 • Canvis importants de literals i notes.
 • Nova norma de codificació.

2.Actualització de procediments CIE 10 ES Ed. 2024.

 • Nous codis de procediments.
 • Codis que desapareixen.
 • Nous valors.
 • Nova norma de codificació.

Curs impartit per:

   • Dr. Jesús Trancoso Estrada
   Subdirección Técnica Asesora Gestión de la Información. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.

Preu del curs 375€

Transferència Bancària


IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220
És imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.
Formulari d’inscripció
Descarregar Tríptic            

About the author: Zaira Granado