Monogràfic de codificació CIE-10-ES: ACTUALITZACIÓ CIE 10 ES Ed. 2024

Monogràfic CIE-10-ES del 14 al 16 de desembre de 2023

“Monogràfic de codificació CIE-10-ES: ACTUALITZACIÓ CIE 10 ES Ed. 2024.”

Objectiu

Presentar i analitzar els canvis més importants de l’actualització de diagnòstics i procediments de CIE 10 ES en la seva edició 2024, i adquirir els coneixements necessaris per a la seva correcta aplicació pràctica en la codificació diària de diagnòstics i procediments d’informes d’alta reals en els diferents àmbits assistencials, així com analitzar i assumir els canvis produïts en la normativa de codificació.

Objectius específics:

 • Conèixer els nous codis tant diagnòstics com de procediments de l’edició 2024 de CIE-10-ES.
 • Entendre i aplicar les noves normes de codificació que acompanyen a l’actualització de la classificació.
 • Conèixer els codis que desapareixen en la nova classificació i la seva correspondència actualitzada.
 • Identificar i diferenciar entre els procediments per a triar el correcte segons el cas.
 • Obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació.
 • Codificar correctament els diagnòstics.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ES i obtenir les habilitats per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi l’aplicació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits. El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats. Per a això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal, per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària.

El curs ha estat acreditat amb 4,1 crèdits, pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional.

 

Continguts Monogràfic ACTUALITZACIÓ CIE 10 ES Ed. 2024.

1.Actualització de diagnòstics CIE 10 ES Ed. 2024.

 • Nous codis diagnòstics.
 • Codis que desapareixen.
 • Canvis importants de literals i notes.
 • Nova norma de codificació.

2.Actualització de procediments CIE 10 ES Ed. 2024.

 • Nous codis de procediments.
 • Codis que desapareixen.
 • Nous valors.
 • Nova norma de codificació.

Curs impartit per:

   • Dr. Jesús Trancoso Estrada
   Subdirección Técnica Asesora Gestión de la Información. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.

Preu del curs 375€

Transferència Bancària


IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220
És imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.
Formulari d’inscripció
Descarregar Tríptic            

About the author: Zaira Granado