Monogràfic de codificació CIE-10-ES: CASOS QUIRÚRGICS PER ESPECIALITATS. Cirurgia Vertebral-Traumatologia-Cirurgia Oncològica-Altres.

Monogràfic CIE-10-ES del 13 al 15 de juny de 2024

“Monogràfic de codificació CIE-10-ES: CASOS QUIRÚRGICS PER ESPECIALITATS. Cirurgia Vertebral-Traumatologia-Cirurgia Oncològica-Altres..”

Objectius

Consolidar els coneixements bàsics en la codificació de procediments i diagnòstics amb CIE-10-ES aplicant-los a informes d’alta hospitalària, freqüents o amb una certa complexitat, especialment referits a cirurgia de la columna, cirurgia traumatològica i cirurgia de processos oncològics, així com les habilitats necessàries per a la correcta utilització de les eines disponibles per a una correcta codificació dels informes d’alta reals.

Objectius específics:

 • Conèixer perfectament l’estructura i funcionament de CIE-10-ES Diagnòstics i CIE-10-ES Procediments, 5a edició-Gener 2024.
 • Conèixer els diferents tipus de procediments més sovint utilitzats.
 • Identificar i diferenciar entre els procediments per a triar el correcte segons el cas.
 • Obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a triar el correcte segons el cas.
 • Obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació.
 • Codificar correctament els diagnòstics.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ES i obtenir les habilitats per a la seva utilització..

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi l’aplicació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits. El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats. Per a això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal, per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària.

El curs serà acreditat, pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional.

 

Continguts Monogràfic Casos quirúrgics per especialitats: Cirurgia Vertebral-Traumatologia-Cirurgia Oncològica-Altres..

1.Cirurgia Vertebral: codificació de diagnòstics i procediments.

 • Fractures vertebrals.
 • Vertebroplàstia i cifoplàstia percutània.
 • Discopatia i espondilopatia. Espondilolistesi. Espondilòlisis. Retrolistesis.
 • Fusió vertebral. Osteotomies.
 • Síndrome del nivell adjacent.

2.Cirurgia Traumatològica: codificació de diagnòstics y procediments.

 • Fractura tíbia. Fractura peroné.
 • Fractura de cúbit. Fractura de ràdio.
 • Osteosíntesi intramedul·lar. RFTI. ROFI. Fixació externa.
 • Fractura de rames.
 • Fractura anell pelvià.

3.Cirurgia Oncològica: codificació de diagnòstics i procediments.

 • Neo d’esòfag.
 • Neo de mama.
 • Neo de vulva.
 • Neo de tíbia.
 • Neo pulmonar.

4.Altres: codificació de diagnòstics i procediments.

 • Isquèmia arterial crònica. Baipàs FP. Amputació.
 • Rinoseptoplàstia.
 • Implant coclear.
 • Hipospàdies.
 • Nefrolitotomia.

Curs impartit per:

   • Dr. Jesús Trancoso Estrada
   Subdirecció Tècnica assessora Gestió de la Informació. Servei Andalús de Salut. Sevilla.

Preu del curs 375€

Transferència Bancària


IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220
És imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.
Formulari d’inscripció
Descarregar Tríptic            

About the author: Zaira Granado