Cursos de codificació clínica, diagnòstics i procediments amb CIE-10-ES

Curs monogràfic de codificació amb CIE-10-ES

“CURS INTERMEDI DE CODIFICACIÓ CLÍNICA DE DIAGNÒSTICS I PROCEDIMENTS AMB CIE-10-ES.

Objectiu

Proporcionar formació bàsica-mitjana en la codificació de diagnòstics i procediments més freqüents en la pràctica diària CIE-10-ES, triant per a això els diagnòstics més freqüents de diferents aparells i sistemes.

Metodologia

El curs consta d’un programa teòric-pràctic, que es desenvoluparà fonamentalment des d’un punt de vista pràctic, utilitzant tècniques didàctiques combinades, partint de la codificació d’informes d’alta reals, que serveixen per a introduir els coneixements teòrics, amb el suport iconogràfic i documental. Es pretén en tot moment un entorn participatiu i de discussió, que serveix per consolidar els coneixements teòrics i pràctics proposats.
L’alumnat rebrà amb antelació suficient els supòsits pràctics, per al seu treball individual, i que serviran per a desenvolupar en la sessió presencial els continguts teòric-pràctics amb l’assessorament del docent.

Curso acreditado por el Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional.

 

Primera Sessió

 • Neoplàsies: codificació de diagnòstics. Codi morfològic.
 • Codificació de biòpsies.
 • Altres procediments diagnòstics.
 • Codificació de procediments diagnòstics i terapèutics més freqüents: cataractes, parpelles, retina, glaucoma, CENS, adenoides i amígdales.
 • Codificació diagnòstica aparell respiratori: insuficiència respiratòria, EPOC i asma, pneumònia i grip.
 • Codificació de procediments diagnòstics i terapèutics.
 • Aparell digestiu. Diagnòstics.
 • Procediments freqüents: Hèrnies digestives, colelitiasis, hemorroides, cirurgia bariàtrica.
 • Pell i subcutani. Úlceres per pressió. Lesions de la pell. Abscessos. Escissions, reseccions, desbridaments.
 • Aparell múscul-esquelètic. Codificació de diagnòstics. Artropaties i dorsopaties. Osteoporosi i fractures patològiques.
 • Procediments diagnòstics i terapèutics freqüents. Biòpsies. Altres estudis. Fusions vertebrals i cirurgia espinal. Hàl·lux Valgus.
 • Insuficiència cardíaca. Cardiopatia isquèmica. HTA y AVC.
 • Codificació de diagnòstics.
 • Procediments més freqüents; revascularitzacions i angioplàstia.
 • Marcapassos cardíacs. Substitucions valvulars.

 

Segona Sessió:

 • Embaràs, part i puerperi. Codificació diagnòstica. Embaràs normal.
 • Embaràs complicat. Avortaments.
 • Procediments terapèutics més freqüents.
 • Codificació diagnòstica aparell urinari. Malaltia renal. Càlculs urinaris. Infeccions. Incontinència urinària.
 • Codificació de procediments diagnòstics i terapèutics.
 • Codificació diagnòstica de lesions i traumatismes.
 • Fractures i ferides. Procediments freqüents: reducció i osteosíntesis de fractures. Desbridaments i sutures.
 • Enverinaments i efectes adversos per medicaments.
 • Complicacions de l’atenció mèdica i quirúrgica.
 • Cremades i corrosions.
 • Codificació de causes externes.
 • Coma i escala de Glasgow.
 • Codificació de procediments. Desbridaments i empelts. Suport.
 • Codificació de procediments d’altres seccions: Col·locació, Administració, Mesurament i Monitoratge, Assistència i Suport Extracorporals, Teràpies extracorporals, Altres Procediments.
 • Codificació de procediments d’Imatge, Medicina Nuclear i Oncologia Radioteràpica.

Curs impartit per:

 • Dr. Jesús Trancoso Estrada

Subdirección Técnica Asesora Gestión de la Información.

Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.

Preu del curs 475€

Transferència Bancaria

Número de compte:   2100-0707-33-0200143220

Es imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.

Formulari d’inscripció
Descarregar Tríptic            

About the author: Zaira Granado