Monogràfic CIE-10-ES: CASOS FREQÜENTS PER ESPECIALITATS, NIVELL INTERMEDI.

Monogràfic CIE-10-ES. Del 31 de Maig al 2 de Juny de 2018.

“MONOGRÀFIC CIE-10-ES: CASOS FREQÜENTS PER ESPECIALITATS, NIVELL INTERMEDI.”

Objectiu

Consolidar els coneixements bàsics en la codificació de procediments i diagnòstics amb CIE-10-ÉS aplicant-los a informes d’alta hospitalària reals dels més freqüents en la pràctica professional diària, de les diferents especdialidades bàsiques hospitalàries: Cirurgia general i digestiva, Traumatologia, Oftalmologia, Obstetrícia i Ginecologia, Urologia, Otorrinolaringologia i Cardiologia, així com les habilitats necessàries per a la correcta utilització de les eines disponibles per a una correcta codificació dels informes d’alta reals.

Objectius del curs:

 • Conèixer perfectament l’estructura i funcionament de CIE-10-ES Procediments (ICD 10 PCS FY 2017)
 • Conèixer els diferents tipus de procediments més sovint utilitzats.
 • Identificar i diferenciar entre els procediments per a triar el correcte segons el cas.
 • Obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació.
 • Codificar correctament els diagnòstics.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ES i obtenir les habilitats per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi l’aplicació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits.

El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats. Per a això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal, per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària.

S’ha sol·licitat l’acreditació al Consell Català de la Formació Continuada dels Professions Sanitàries- Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional.

 

1.Codificació de procediments amb CIE-10-ES:

 • Estructura i jerarquies de la Classificació.
 • Diferències amb CIE-9-MC i canvi de mentalitat.
 • El procés de codificació i normativa aplicada.
 • Dispositius i substàncies.
 • Abordatges i tipus de Procediments.
 • Secció Mèdic-Quirúrgica.
 • Secció Obstetrícia.
 • Seccions d’Administració, Medicació i Monitoratge, Assistència i Suport extracorporal.

2.Codificació de Diagnòstics i Procediments per especialitats:

 • Obstetrícia i Ginecologia.
 • Cirurgia General i Digestiva.
 • Traumatologia.
 • Oftalmologia.
 • Urologia.
 • Otorrinolaringologia.
 • Cardiologia.

Curs impartit por:

 • Dr. Jesús Trancoso Estrada

Subdirecció Tècnica Assessora Gestió de la Informació.

Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.

Sallès Hotel Pere IV

Precio del curso 325€

Transferencia Bancaria

IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220

Es imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.

Descarregar Tríptic            
Formulari d’inscripció

About the author: Zaira Granado