ASHO guanya un concurs públic de la Generalitat per a codificar més de 61.000 altes dels centres de l’Institut Català de la Salut

L’empresa d’assessorament hospitalari i codificació clínica líder a Espanya, ASHO ha guanyat el concurs de codificació clínica del Institut Català de la Salut (ICS), l’empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya que ofereix servei sanitàri a gairebé sis milions d’usuaris de tot el territori.

L’ICS actualment gestiona vuit hospitals (Vall d’Hebron, Bellvitge, Germans Trias, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona, Verge de la Cinta de Tortosa y Viladecans) i 287 equips d’atenció primària, tres dels quals son adjunts d’un consorci amb l’Hospital Clínic de Barcelona i un quart amb un altre consorci amb l’Ajuntament de Castelldefels.

En aquest context, l’organisme precisal’externalització parcial dels serveis de codificació d’altes per a tres dels seus centres, l’Hospital de la Vall d’Hebron, el Hospital Joan XXIII de Tarragona i el Verge de la Cinta de Tortosa y Viladecans.

Després de complir amb els tràmits pertinents, l’adjudicació final del concurs resol que ASHO, empresa líder del sector amb 23 anys de trajectòria, ha presentat la millor oferta econòmica-tècnica i s’ha imposat a les altres candidatures del sector.

El contracte té una durada d’un any a partir del 3 de gener de 2018 i fins al 31 de desembre del mateix any. L’adjudicació determina que ASHO, empresa liderada per Ruth Cuscó, gestionarà més de 61.000 altes durant el 2018 per un import total de 167.750,00 euros sense IVA i 202.977,50 d’euros amb el 21% d’IVA afegit.

La codificació dels processos assistencials és fonamental per a la gestió clínica i la facturació de l’activitat, l’objecte de la contractació és dur a terme la selecció de diagnòstics, la indexació i codificació de les altes hospitalàries convencionals i les altes de Cirurgia Major Ambulatòria(CMA).

Els codificadors de ASHO interactuaran amb la informació dels episodis d’hospitalització subjectes a la codificació des de l’Estació de Treball Clínic del Sistema d’Informació Corporatiu de l’ICS. L’accés al sistema es realitza de forma remota mitjantçant les vies d’accés segures establertes pels responsables de l’ICS, tenint cada codificador el seu propi identificador.

Per a controlar la qualitat de la codificació, l’empresa adjudicatària realitza recodificacions aleatòries de les altes codificades i presentarà un informe trimestral a l’interlocutor designat per cada hospital, seguint els estàndards de qualitat.

Aquesta codificació es farà a través de la nova Classificació de Malalties Internacionals (CIE10) que va entrar en vigor a Catalunya al gener de 2018, Asho porta ja més de dos anys aplicant-la amb èxit. Així mateix, ha desenvolupat dos nous softwares de codificació: ASHOINDEX2 i AshoCoode.

Tecnología sanitaria

ASHOINDEX2 és un software d’ajuda a la codificació hospitalària que neix dels últims avanços en Machine Learning, tècniques de Processament de Llenguatge Natural i mètodes de cerca semàntica per a transformació de conceptes. Per la seva part, AshoCoode permet codificar processos ambulatoris de forma online i en llenguatge natural (PNL), mentre que l’externalització de serveis dóna a l’hospital la confiança de tenir el suport d’una empresa líder en codificació hospitalària. Per a aconseguir una codificació de major qualitat i més eficient, un documentalista valida les situacions en les quals AshoCoode assigna un codi CIE-9 o CIE-10 i un percentatge de confiança. AshoCoode permet codificar grans volums de processos.

About the author: Zaira Granado