El CSA es recolza en ASHO per a la codificació de més de 20.000 processos clínics

ASHO donarà suport en 2020 en la indexació i codificació de més de 20.000 processos anuals en els centres del Consorci Sanitari de l’Anoia

El Consorci Sanitari de l’Anoia ha incorporat els serveis de codificació hospitalària de ASHO, empresa líder en recerca tecnològica, assessorament hospitalari i codificació clínica a Espanya, com a suport a la codificació de més 20.000 processos clínics.

El projecte de col·laboració entre l’empresa i el Consorci, realitzat per mitjà de licitació pública, es basa en tres aspectes, en primer lloc l’aplicació de Ashoindex, una eina de programari d’ajuda a la codificació dirigit als professionals de la documentació clínica. En segon lloc, l’ús de AshoCoode, un programari de processament de llenguatge natural dirigit als professionals assistencials i al personal mèdic per a 25.000 processos i, en tercer lloc, la codificació de 3.300 altes hospitalàries.

Asho, al servei dels centres sanitaris

La codificació hospitalària dels diagnòstics i els procediments -traducció del diagnòstic mèdic a paràmetres estadístics de mesurament- és un servei imprescindible per a realitzar una valoració de l’episodi assistencial a un pacient en qualsevol centre sanitari.

“La codificació, i sobretot una bona codificació, és una labor essencial per a valorar adequadament els serveis prestats en centres assistencials. Una bona codificació permet, a més, optimitzar els beneficis i oportunitats que ofereixen els Sistemes de Classificació de Pacients per a la gestió sanitària, tant a nivell clínic com economic-financer. En cas de no realitzar la codificació de manera precisa, es molt complicat l’anàlisi i la gestió de la casuística d’un centre”, assegura Ruth Cuscó, directora gerent de ASHO.

El Consorci Sanitari de l’Anoia, aposta per l’última tecnologia

El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) és una entitat participada pel Servei Català de la Salut, el Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia. Està dedicada a la realització d’activitats hospitalàries, preventives, rehabilitadores, docents i de recerca, al servei de la població resident a la comarca de l’Anoia i la seva àrea d’influència.

A causa de la gran complexitat informativa que el sector sanitari suporta, i al repte d’adaptació que ha suposat el canvi de classificació internacional de malalties a la seva desena versió (CIE-10-ES) –vigent a Catalunya des de 2018 i en la resta d’Espanya des de 2016-, que comporta un salt de 17 mil a 140 mil codis de referència quant a procediments i malalties, els professionals de la codificació hospitalària i ambulatòria han registrat un considerable augment en el volum i la complexitat del treball, per la qual cosa en honor d’optimitzar els recursos, es recolzen en una empresa amb 25 anys d’experiència en el sector i una trajectòria més que provada en el suport a la gestió d’altes.

ASHO, en continu creixement

ASHO, com a empresa líder en el seu sector, gestiona més de 70 projectes en tota Espanya i codifica al voltant de 500.000 altes anuals. Actualment, amb una quota de mercat del 47%, l’empresa està especialitzada a oferir serveis aen els sistemes d’informació hospitalaris que faciliten la gestió i el treball dels professionals clínics. Des dels seus inicis fa 25 anys, ha codificat 8 milions d’altes, concentrant 4,5 milions en els últims deu anys.

Durant l’exercici 2018, l’empresa va acumular una facturació de 1,52 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 60% en tan sols un any. Això es deu, en part, a la gran quantitat de concursos públics guanyats en els últims tres anys, xifra situada entorn de 40 adjudicacions.

Alguns dels centres sanitaris que col·laboren amb ASHO en l’actualitat són el ICS (Institut Català de la Salut); Hospital Sant Pau; Hospital del Mar; Consorci Sanitari del Maresme i Hospitals de l’Orde de Sant Joan Déu de la Comunitat d’Andalusia i Les Illes Canàries (Jerez de la Frontera, Córdoba, Tenerife i Granada).

About the author: press@asho.net