El pressupost públic destinat a tecnologies de la informació en el sector sanitari va créixer menys d’un 1%

Aplicació de tecnologies en el sector sanitari

  • L’aposta financera per la digitalització del Sistema Nacional de Salut (SNS) ha crescut un 0,82%. Aquestes dades, publicats aquest any, reflecteixen el creixement de la inversió en aquesta àrea entre 2018 i 2017.
  • La inversió global en TIC suposa 2,85% del pressupost sanitari públic.

Desembre, 2019 – Els fons destinats a les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) sanitàries han crescut un 0,82%. Així ho indiquen les últimes dades publicades aquest any per la Societat Espanyola d’Informàtica per a la Salut (SIS), que van mesurar aquesta evolució entre 2017 i 2018. En xifres concretes, el pressupost en TIC de les comunitats autònomes va passar de 695.593 euros en 2017 a 728.831 euros a l’any següent. Encara no s’han fet públics les dades de 2019.

Ruth Cuscó, directora gerent de ASHO, empresa especialitzada en consultoria hospitalària i codificació sanitària, opina que “la inversió en noves tecnologies resulta fonamental per al desenvolupament sanitari i l’evolució cap a millores tant tècniques com qualitatives”. ASHO es dedica a invertir en desenvolupament tecnològic aplicat al sector sanitari per a optimitzar la codificació hospitalària. D’aquesta manera, s’ha aconseguit reduir el temps de codificació.

En total, la inversió global en TIC en totes les comunitats autònomes va ascendir en 2018 a 735.710 euros, sumant el pressupost global TIC de cada comunitat autònoma, més les inversions del Sistema Nacional de Salut (SNS) a través del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social (MSCBS) i per l’entitat pública Red.es.

“Des de ASHO treballem com a aliats estratègics per a l’òptima gestió dels centres sanitaris, que quants més dades pugui recollir sobre els processos i protocols, oferirà un servei més eficient i efectiu. A més, la inversió en tecnologia és tan necessària com la inversió a formar a l’equip humà per a treure el màxim partit dels múltiples beneficis que ofereixen les noves tecnologies”, assegura Cuscó.

ASHO, empresa aliada de l’excel·lència

En el cas de ASHO, la creixent necessitat de processar i ordenar totes les dades que genera un centre sanitari ha propiciat el desenvolupament de softwares basats en machine learning que ajuden els professionals a escurçar el procés de codificació. Un procés que en la seva complexitat és necessari per a tots els actors del sistema sanitari, ja que d’aquest depenen des de les històries clíniques dels pacients fins als balanços de la gestió hospitalària.

A més, tal com demostra l’informe de la Societat Espanyola d’Informàtica de la Salut, la inversió en noves tecnologies comporta més contractacions de personal, per la qual cosa en el sector sanitari les tecnologies no són una “amenaça” sinó una ajuda. En efecte, en 2018 es va registrar un 11,76% més de contractacions de personal propi i un 15% més de personal extern en el sector.

En ASHO, considerem que implementar la millor de les tecnologies no és del tot eficient sense un bon acompanyament i una formació excel·lent per a aquells professionals que faran ús d’elles. Per això organitzem cursos, participem en taules de debat amb el sector tecnològic i posem tots els mitjans de què disposem al servei de la innovació responsable”, explica Carlos Sevillano, director comercial de ASHO.

ASHO, la codificació sanitària al capdavant de la innovació

ASHO, com a empresa líder en codificació sanitària, actualment gestiona més de 85 projectes en tota Espanya i codifica al voltant de 600.000 altes anuals. Amb una quota de mercat del 47%, l’empresa està especialitzada a oferir serveis amb valor afegit en els sistemes d’informació hospitalaris que faciliten la gestió i el treball dels professionals clínics. Des dels seus inicis fa 25 anys, ha codificat 10 milions d’altes, concentrant 5,1 milions en els últims deu anys.

Al servei dels professionals per a la millora de tots

A més del servei de codificació hospitalària, ASHO ha desenvolupat tres softwares o sistemes d’automatització i ajuda a la codificació (SAC) basats en machine learning (IA), eines que per la seva innovació són claus en l’escenari de la codificació sanitària al país: ASHOCOODE, ASHOINDEX i ASHOONE.

ASHOCOODE, creat fa deu anys, és el programari que va posicionar a la marca com a líder del sector. Està dirigit als professionals assistencials i al personal mèdic d’urgències, consultes externes, hospital de dia i llistes d’espera, i permet codificar grans volums de processos mitjançant un sistema propi de processament a de llenguatge natural (PLN) el que simplifica i escurça considerablement el procés de codificació.

ASHOINDEX, per part seva, es va començar a comercialitzar en 2017 i permet als professionals de la documentació clínica la fàcil codificació d’informes clínics. Així, mentre el documentalista subratlla el diagnòstic, el programari li proporciona els codis de manera automàtica, agilitant part del procés i estalviant temps del professional.

ASHOONE, és un híbrid entre aquests softwares precursors i compta amb el mateix sistema de processament que tots dos. El sistema llançat aquest mateix any, està inspirat en una base d’entrenament que recopila anys de coneixement de mèdics documentalistes a partir de casos reals. En ella, es recullen més de cinc milions de termes clínics i permet analitzar el significat de les descripcions d’entrada realitzant cerques basades en els conceptes mèdics relacionats. Aquest SAC resulta una alternativa més versàtil i concreta, que permet tractar un episodi clínic en concret de manera específica, immediata i in situ mitjançant una web App, la qual cosa permet una major flexibilitat en la gestió d’un hospital i en la implantació del mateix programari.

Amb la creació d’aquestes noves tecnologies sanitàries, els centres sanitaris es veuen summament beneficiats en optimitzar el procés de codificació. Això els permet gestionar un major nombre d’altes en menys temps amb un marge d’error molt escàs,” assegura Carlos Sevillano, director comercial de la companyia líder en codificació, i aclareix: “A més, la implementació dels nostres serveis reverteix de manera positiva en la gestió de la informació interna d’aquests i els resultats són visibles a molt curt termini.”

About the author: press@asho.net