La computació cognitiva: una revolució per a la detecció precoç de malalties

Les estratègies per a la detecció clínica de malalties s’estan afinant cada vegada més, sobretot a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19. En aquest panorama mundial, la tecnologia està cobrant una importància cada vegada més gran en el sector de la salut, incrementant la seva acció des de l’ajuda que pot proporcionar als metges en el diagnòstic de les patologies, fins a la part administrativa dels hospitals i les asseguradores.

En aquest sentit, la computació cognitiva en l’àmbit sanitari és una revolució que podria impactar el sector de la Salut en la manera en què les estratègies sanitàries es plantegen i impacten als pacients i les institucions. La base de la computació cognitiva és el desenvolupament de màquines que tinguin processos de pensament similars al dels éssers humans: es tracta d’un gran avanç tecnològic que, a través de l’estudi dels processos mentals de les persones, arribarà a plasmar una màquina informatitzada capaç d’arribar a les mateixes conclusions que els éssers humans.

En el panorama mundial actual, “els avanços tecnològics ens han permès poder aplicar aquestes innovacions al sector de la Salut, provocant una autèntica revolució en aquest àmbit. Ara cal impulsar aquest canvi de paradigma en les nostres institucions el més ràpid possible”, afirmen des de ASHO, l’empresa líder en assessorament hospitalari i codificació clínica a Espanya.

ASHO ha estat notícia per aquest tema en:

EL MUNDO FINANCIERO

https://www.elmundofinanciero.com/noticia/90898/sociedad/la-computacion-cognitiva:-una-revolucion-para-la-deteccion-precoz-de-enfermedades.html

GUADAPRESS

https://www.guadapress.es/noticia/35607/tecnologias/la-computacion-cognitiva:-una-revolucion-para-la-deteccion-precoz-de-enfermedades.html

About the author: asho