Monogràfic de codificació amb CIE-10-ES: Actualització CIE-10-ES Edició 2022

Monogràfic CIE-10-ES del 16 al 18 de desembre de 2021

“MONOGRÀFIC CIE-10-ES: Actualització CIE-10-ES Edició 2022″

Objectiu

Presentar i analitzar els canvis més importants de l’actualització de diagnòstics i procediments de CIE-10-ES en la seva edició diària de diagnòstics i procediments d’informes d’altes reals en els diferents àmbits assistencials, així com analitzar i assumir els canvis produïts en la normativa de codificació.

Objectius específics:

 • Conèixer els nous codis tant diagnòstics com de procediments de l’edició 2022 de CIE-10-ES.
 • Entendre i aplicar les noves normes de codificació que acompanyen a l’actualització de la classificació.
 • Conèixer els codis que desapareixen en la nova classificació i la seva correspondència actualitzada.
 • Identificar i diferenciar entre els procediments per a triar el correcte segons el cas.
 • Obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació.
 • Codificar correctament els diagnòstics.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ES i obtenir les habilitats per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi l’aplicació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits.
El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats.
Per a això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent explicarà i resumirà els continguts més importants de l’actualització de la classificació i les noves normes de codificació que suposa aquesta actualització i presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre aplicant els canvis, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal, per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària.

El curs està acreditat amb 3,5 crèdits pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional.

 

Continguts Monogràfic Actualització CIE-10-ES Edició 2022.

1.Continguts Monogràfic Actualització CIE-10-ES Edició 2022.

 • Nous codis diagnòstics.
 • Codis que desapareixen.
 • Canvis importants de literals i notes.
 • Nova norma de codificació.

2.Actualització de procediments CIE-10-ES Ed. 2022.

 • Nous codis de procediments.
 • Codis que desapareixen.
 • Nous valors.
 • Nova norma de codificació.

Curs impartit per:

 • Dr. Jesús Trancoso Estrada

Subdirecció Tècnica Assessora Gestió de la Informació.

Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.

Preu del curs 350€

Transferència Bancària

IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220

Es imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.

Descarregar Tríptic           

About the author: Zaira Granado