ASHO codificarà més de 18.500 informes d’alta pendents a l’hospitalde Cabueñes

ASHO ha guanyat un nou concurs públic per valor de 49.289 euros per la codificació de més de 18.500 informes d’alta pendents emesos entre els anys 2006 i 2019 a l’Hospital Universitari de Cabueñes (Astúries), el segon hospital en la Comunitat.

La durada inicial d’aquest contracte és de dos mesos el que suposa “un gran repte tant en l’organització del treball, com en el nombre de codificadors i coordinadors que s’han d’implicar en aquest projecte”, assegura Carlos Sevillano, director comercial d’ASHO.

L’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva va ser l’últim a adjudicar un concurs, per valor de 175.000 euros, a més, durant el passat estiu ASHO va guanyar uns altres sis concursos per a la implementació dels seus serveis de codificació en deu hospitals i una mutua asseguradora de diferents regions d’Espanya per un valor de més de 900.000 euros. Així que, sumant el valor d’aquests concursos, durant l’últim any ASHO ha guanyat concursos per valor de més d’1 milió d’euros.

Una bona qualitat en la codificació és fonamental per a realitzar una valoració adequada dels serveis prestats en els centres assistencials. En aquest sentit, permet optimitzar els beneficis i oportunitats que ofereixen els Sistemes de Classificació de Pacients per a la gestió sanitària, tant a nivell clínic com a nivell econòmic i financer”, assegura la directora gerent de ASHO, Ruth Cuscó.

ASHO ha estat notícia per aquest tema en:

EUROPA PRESSGENTE DIGITAL

About the author: Julio Tortosa