Monogràfic de codificació amb CIE-10-ES: Casos Quirúrgics per Especialitats:
Cirurgia General, Cirurgia Toràcica, Traumatologia, Neurocirurgia, Oftalmologia i ORL.

Monogràfic CIE-10-ES del 27 al 29 d’octubre de 2022

“MONOGRÀFIC CIE-10-ES: CASOS QUIRÚRGICS PER ESPECIALITATS: Cirurgia General, Cirurgia Toràcica, Traumatologia, Neurocirurgia, Oftalmologia i ORL.”

Objectiu

Consolidar els coneixements bàsics en la codificació de procediments i diagnòstics amb CIE-10-ES aplicant-los a informes d’alta hospitalària, freqüents o amb una certa complexitat, de diferents especialitats hospitalàries: Cirurgia General i Digestiva, Cirurgia Toràcica, Traumatologia, Neurocirurgia Oftalmològica i Otorrinolaringologia, i, així com les habilitats necessàries per a la correcta utilització de les eines disponibles per a una correcta codificació dels informes d’alta reals..

Objectius específics:
 • Conèixer perfectament l’estructura i funcionament de CIE-10-ÉS Procediments (ICD 10 PCS FY 2021).
 • Conèixer els diferents tipus de procediments més sovint utilitzats.
 • Identificar i diferenciar entre els procediments per a triar el correcte segons el cas.
 • Obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació .
 • Codificar correctament els diagnòstics.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ÉS i aconseguir les habilitats per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi l’aplicació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits. El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats. Per a això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent explicarà i resumirà els continguts més importants de l’actualització de la classificació i les noves normes de codificació que suposa aquesta actualització i presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre aplicant els canvis, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal, per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària..

El curs serà acreditat pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional.

 
  Continguts Monogràfic Casos Quirúrgics per Especialitats.

   1.Cirurgia General i Digestiva:
   • Hepatectomia i metastasectomia hepàtica.
   • Colangiocarcinoma.
   • Tumor de Klatskin.

   2.Cirurgia Toràcica: codificació de diagnòstics i procediments:
   • Lobectomia pulmonar.
   • Fugida aèria.
   • Empiema pleural.
   • Decorticació pleural.

   3.Neurocirurgia: codificació de diagnòstics i procediments.
   • Cordoma de clivus.
   • Cerebritis. Craniotomía-CENS
   • Descompressió cervical.
   • Artrodesis cervical.

   4.Traumatologia: codificació de diagnòstics i procediments.
   • Osteosíntesis fractura de fèmur.
   • Artròdesis espinals lumbars.
   • Cifosi i escoliosi: cirurgia reparadora.
   • Descompressió vertebral.
   • Síndrome del nivell adjacent.
   • Reparació peu cavo varo.
   • Pròtesi total de genoll.
   • Lumbàlgia: tractament amb radiofreqüència.

   5.ORL: codificació de diagnòstics i procediments.
   • Mastoïditis. Mastoidectomia.
   • Fístula d’ LCR.
   • Poliposis nasosinusals. CENS.
   • Timpanoplàstia. Implant osteointegració.

   6. Oftalmologia: codificació de diagnòstic i procediments.
   • Traumatisme ocular penetrant.
   • Exposició pròtesi ocular.
   • Dacriocistorrinostomia.

Curs impartit per:

 • Dr. Jesús Trancoso Estrada
Subdirecció Tècnica Assessora Gestió de la Informació. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.
Preu del curs 350€

Transferència Bancària

IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220 És imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.
Formulari d’inscripció
Descarregar Tríptic             

About the author: Zaira Granado