ASHO reforça el paper de la IA en el sector sanitari gràcies a una subvenció de180.000 euros adjudicada per la UE

ASHO reforça el paper de la Intel·ligència Artificial en el sector sanitari gràcies a una subvenció de 180.000 euros adjudicada per la Unió Europea, gràcies a un projecte presentat per la companyia en el fons europeu Next Generation EU, articulat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Per a Ruth Cuscó, directora gerent d’ASHO, empresa líder en assessorament hospitalari i codificació clínica, “la subvenció resulta de summa importància per a dissenyar i desenvolupar un nou programari de codificació automàtica clínica de textos lliures dels expedients clínics escrits en espanyol i català, a través de la Classificació Internacional de Malalties 10 (CIE-10).”

Busquem avançar en la recerca de tecnologies per al disseny de solucions codificadores de textos lliures presents en les històries clíniques”, assenyala Juli Climent, responsable d’Intel·ligència Artificial en ASHO. “Així podrem aconseguir un escenari d’automatització eficient dels processos de codificació clínica mitjançant les tecnologies més avançades: components de PLN, text mining, Deep Learning (DL), Big Data i Computer Vision”, afegeix l’expert. Aquest projecte s’emmarca en els temes tractats per l’Agenda Espanya Digital 2025, l’objectiu de la qual és impulsar el creixement a través de la productivitat recolzada en les tecnologies digitals, alineant-se amb l’eix estratègic 9, que busca l’afavoriment de l’economia de la dada, garantint la seguretat i privacitat, així com l’aprofitament de les oportunitats que ofereix la Intel·ligència Artificial (IA).

About the author: Julio Tortosa