Design Thinking als hospitals: un model d’atenció sanitària centrat en els pacients

Els diferents avanços tecnològics en l’atenció sanitària han permès tractar de manera online als pacients a través de consultes virtuals, agilitzar la gestió sanitària o robotitzar cirurgies per a reduir els temps de recuperació i el dolor postoperatori. No obstant això, un dels reptes més significatius en l’àmbit sanitari és millorar l’experiència del pacient i situar-lo en el centre de les decisions.

Precisament aquest és l’objectiu del design thinking, una metodologia que té en compte la perspectiva del pacient i afavoreix la seva participació durant el procés assistencial.

Amb el design thinking en l’àmbit sanitari es busca el màxim benefici per al pacient i millorar la seva experiència en l’àmbit sanitari”, explica Ruth Cuscó, directora gerent d’ASHO, companyia líder en assessorament hospitalari.

Aquest “pensament de disseny” té en compte les diferents fases d’atenció sanitària, des del diagnòstic, tractament i seguiment posterior del pacient, per a trobar les solucions més eficients i adequades. Algunes de les claus per a apostar pel model de design thinking als hospitals resideixen a redissenyar o oferir espais que tinguin en compte el benestar de pacients i acompanyants. Un exemple d’això seria el redisseny dels espais destinats per a nens com ara passadissos, quiròfans i sales per a proves mèdiques: “es decoren amb il·lustracions creatives i acolorides els passadissos o les sales de ressonància magnètica amb imatges de naus espacials”, afirma Cuscó.

About the author: Julio Tortosa