ASHO creix a Llatinoamèrica i porta la seva tecnologia sanitària a Colòmbia i el Brasil

ASHO s’expandeix a dos països llatinoamericans clau: Colòmbia i el Brasil. Aquesta expansió és una fita important per a l’empresa, ja que els permet arribar a nous mercats i oferir solucions innovadores a més clients.

L’any passat, javan signar acord amb MetaModelo per a portar la seva tecnologia més enllà de les fronteres espanyoles. Aquesta companyia és la distribuïdora d’ASHO a Xile, on ja compten amb centenars de clients i pròximament ho serà també a Colòmbia i el Brasil.

A Xile, ASHO empra la seva eina Ashoindex per a codificar i capturar els ingressos hospitalaris, la qual utilitza la tècnica de processament del llenguatge natural (PLN) per a analitzar el significat de les descripcions de diagnòstics i procediments, i realitzar cerques basades en els conceptes mèdics relacionats.

Amb la mirada posada en el futur, ASHO planeja la seva arribada a la República Dominicana. No obstant això, Ruth Cuscó, directora gerent d’ASHO reconeix que: “En aquest cas, el procés és més lent i la seva arribada no anirà vinculada amb  la de MetaModelo”.

En última instància, l’any passat 2022, ASHO va tancar l’exercici amb una facturació d’1,9 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 5% en comparació amb l’any anterior.


ASHO ha estat notícia a:

PLANTA DOCE

About the author: Julio Tortosa