ASHO es converteix en la primera empresa espanyola acreditada per ENAC per a inspeccionar la qualitat de les variables clíniques dels CMBD hospitalaris

ASHO, l’empresa líder espanyola en la prestació de serveis de codificació d’altes hospitalàries, s’ha convertit en la primera empresa d’Espanya a ser acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) com a Organisme d’Inspecció competent per a realitzar activitats d’inspecció la qualitat de les variables clíniques dels CMBD dels hospitals, sota la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

Per a Ruth Cuscó, directora gerent de ASHOaquesta acreditació suposa tot un assoliment i un orgull per a nosaltres. ASHO ha demostrat complir amb els alts estàndards i requisits establerts per ENAC quant a competència tècnica, imparcialitat i qualitat en la inspecció dels CMBD hospitalaris”.

Els anomenats CMBD són elements clau en el dia a dia dels hospitals, perquè es tracten de bases clínic-administratives que recullen les dades mínimes d’edat, sexe, diagnòstic o estada, entre altres, en el moment de l’alta hospitalària. A partir d’ara, ASHO podrà inspeccionar els registres dels prop de 900 hospitals públics i privats d’Espanya i emetre certificacions que corroborin que compleixen amb determinats estàndards de qualitat.

Així doncs, després d’haver superat amb èxit un procés d’avaluació transparent i amb èxit, ASHO ha demostrat la seva competència i compta amb la confiança de ENAC sobre els recursos, l’experiència i la competència per a dur a terme les inspeccions de qualitat dels CMBD hospitalaris amb la màxima fiabilitat.

ASHO ha estat notícia en:

DIARIO MÉDICO

About the author: Julio Tortosa