La crisi sanitària reforça la necessitat de formació continuada dels professionals de la salut

Amb la irrupció de la pandèmia, s’ha accentuat cada vegada més la importància d’un sistema sanitari de qualitat per a tots. Per això, és vital, també, comptar amb professionals competents i preparats, així com una oferta de formacions àmplia i efectiva.

En aquest sentit, des de l’empresa líder en codificació sanitària ASHO, insta que els professionals sanitaris renovin i actualitzin els seus coneixements per a estar al dia de les necessitats de la societat actual i del sistema sanitari.

Ruth Cuscó, directora gerent de la companyia, apunta que “l’activitat dels professionals responsables del registre de dades clíniques, en el nostre cas, té una gran repercussió en la qualitat final dels sistemes d’informació i en els resultats dels centres sanitaris. Per això, és de vital importància estar al dia dels canvis i actualitzacions d’aspectes com la Classificació Internacional de Malalties, així com de les últimes tecnologies que puguin facilitar i fer més eficient el nostre treball, com els usos de la intel·ligència artificial en el sector sanitari”.

La formació de les noves generacions i l’interès d’aquestes per unir-se al món sanitari també és un aspecte clau, i, segons apunten les dades de la Fundació CYD (Coneixement i Desenvolupament), cada vegada són més els estudiants interessats en aquest sector. L’Informe CYD revela que en el grau d’Infermeria s’ha passat de 3 sol·licitants per plaça en el curs 2019-2020 a 4,6 alumnes en el curs 2022-2023, i en el cas de Medicina, s’ha passat de 7,8 sol·licitants en el curs 2019-2020 a 13,1 sol·licituds per plaça l’any 2022-2023.

About the author: Julio Tortosa