La importància de la codificació sanitària en el tractament de pacients de COVID-19 persistent i les seves seqüeles

Els efectes del coronavirus segueixen presents a Espanya. Aquells pacients que continuen arrossegant algun tipus de simptomatologia i es veuen afectats per les seqüeles de la malaltia o COVID-19 persistent representen entre el 10% i el 20% de les persones que han passat el coronavirus.

Alguns dels símptomes més comuns són la caiguda del cabell, febre, mals de coll, fatiga, disfunció cognitiva o dispnea. Aquests pacients, mancant una codificació sanitària clara, veuen passar els mesos sense una resposta clara i unificada per part del sistema sanitari.

El problema de base resideix en què encara no se sap per què persisteixen aquests símptomes i en l’absència d’un tractament. Per això volem recordar la importància d’invertir els recursos i esforços necessaris a establir una codificació sanitària perquè els centres hospitalaris puguin gestionar millor els seus recursos” explica Ruth Cuscó, directora gerent de ASHO.

El pacient entra després en un punt en el qual ha de lluitar molt perquè se li reconegui la malaltia. I després, d’aconseguir-ho, continuar barallant perquè se li apliqui un tractament diferenciat. I aquí és on entra en joc la codificació, ja que, amb ella, aquesta malaltia es detectaria molt més ràpid i s’estalviaria temps a totes les parts”, detalla Cuscó.

En aquesta part entra en joc també la confusió que genera les seqüeles del coronavirus i la COVID-19 persistent, entenent la primera simplement com les conseqüències fruit del mal dels òrgans durant la fase aguda de la malaltia i que, a diferència de la segona, van recuperant-se, en la majoria dels casos, a poc a poc.

ASHO ha estat notícia per aquest tema en:

NEWS 3 EDAD

ECONOMÍA DE HOY

About the author: asho