Monogràfic de codificació CIE-10-ÉS: Traumatologia: Cirurgia articular.

Monogràfic CIE-10-ES del 26 al 28 d’octubre de 2023

“MONOGRÀFIC CIE-10-ES: TRAUMATOLOGIA: CIRURGIA ARTICULAR.

Objectiu

Consolidar i ampliar el coneixement de la codificació clínica amb CIE-10-ES del tractament quirúrgic d’articulacions, aplicant-los a informes d’alta reals de l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Objectius específics:

 • Conèixer o entendre els diagnòstics relacionats amb la patologia articular més sovint tractada.
 • Conèixer i entendre les diferents tècniques quirúrgiques més utilitzades en patologia articular.
 • Saber obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació.
 • Conèixer perfectament l’estructura i funcionament de CIE-10-ES Procediments 2020.
 • Conèixer i diferenciar els diferents tipus de procediments més sovint utilitzats en patologia articular.
 • Codificar correctament els diagnòstics i procediments.
 • Identificar els dubtes i dificultats de codificació que puguin sorgir en el desenvolupament del curs i proporcionar la informació adequada per a la seva resolució en el treball diari.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ÉS i obtenir les habilitats necessàries per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi l’aplicació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits. El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats. Per a això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal, per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària.

El curs ha estat acreditat amb 3,5 crèdits, pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional.

 

Continguts Monogràfic Traumatologia: Cirurgia articular.
1.Cirurgia articular de mà i nina.

 • Rizartrosi. Artròdesis. Tenosuspensió. Pròtesi.
 • Altres afeccions de mà i nina.
 • 2.Cirurgia del genoll.

 • Ligamentoplàsties del LCA. Meningopaties.
 • Pròtesi total i parcial de genoll. Pròtesi unicondília.
 • 3. Cirurgia de l’espatlla.

 • Síndrome subacromial. Hill-Sachs. Slap.
 • Tècniques de Bankart i Latarjet.
 • Bursopaties i tendinopaties. Afecció del maniguet dels rotadors.
 • 4.Cirurgia reparadora de deformitats i patologia del peu.

 • Hallux Valgus.
 • Metatarsàlgia.
 • Dit en martell. Dit en arpa. Entesopaties.
 • Osteotomies. Tenotomies.
 • 5. Cirurgia del maluc.

 • Coxartrosi. Pròtesi total i parcial de maluc.
 • Xoc fémoroacetabular.
  • Curs impartit per:

     • Dr. Jesús Trancoso Estrada
     Subdirección Técnica Asesora Gestión de la Información. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.

   Preu del curs 375€

   Transferència Bancaria


   IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220
   És imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.
   Formulari inscripció
   Descarregar Tríptic            

   About the author: Zaira Granado