Monogràfic de codificació CIE-10-ÉS: Traumatologia: Cirurgia articular.

Monogràfic CIE-10-ES del 26 al 28 d’octubre de 2023

“MONOGRÀFIC CIE-10-ES: TRAUMATOLOGIA: CIRURGIA ARTICULAR.

Objectiu

Consolidar i ampliar el coneixement de la codificació clínica amb CIE-10-ES del tractament quirúrgic d’articulacions, aplicant-los a informes d’alta reals de l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Objectius específics:

 • Conèixer o entendre els diagnòstics relacionats amb la patologia articular més sovint tractada.
 • Conèixer i entendre les diferents tècniques quirúrgiques més utilitzades en patologia articular.
 • Saber obtenir la informació necessària i bàsica de l’informe d’alta per a la seva codificació.
 • Conèixer perfectament l’estructura i funcionament de CIE-10-ES Procediments 2020.
 • Conèixer i diferenciar els diferents tipus de procediments més sovint utilitzats en patologia articular.
 • Codificar correctament els diagnòstics i procediments.
 • Identificar els dubtes i dificultats de codificació que puguin sorgir en el desenvolupament del curs i proporcionar la informació adequada per a la seva resolució en el treball diari.
 • Conèixer les eines disponibles per a facilitar la codificació amb CIE-10-ÉS i obtenir les habilitats necessàries per a la seva utilització.

Metodologia

El desenvolupament del curs-taller serà eminentment pràctic, en un clima d’aprenentatge positiu que afavoreixi l’aplicació pràctica professional de les competències i coneixements adquirits. El docent serà el dinamitzador i facilitador d’un procés d’aprenentatge grupal, validant l’acumulació d’experiències individuals i col·lectives així com els diferents punts de vista davant els casos reals plantejats. Per a això en el procés s’utilitzaran fonamentalment dos mètodes diferenciats. Un basat en la demostració pràctica, en les quals el docent presentarà casos reals que l’alumnat ha d’analitzar i treballar, per a posteriorment debatre i resoldre, actuant el docent com a facilitador i guia de l’aprenentatge, i un altre en els quals el docent i l’alumnat intervenen activament en la construcció de l’aprenentatge mitjançant el treball grupal, per al que l’alumnat proposarà casos pràctics reals propis, que sota la guia del docent seran debatuts i resolts pel grup de la mateixa manera que es faria en la pràctica professional diària.

El curs serà acreditat, pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional.

 

Continguts Monogràfic Traumatologia: Cirurgia articular.
1.Cirurgia articular de mà i nina.

 • Rizartrosi. Artròdesis. Tenosuspensió. Pròtesi.
 • Altres afeccions de mà i nina.
 • 2.Cirurgia del genoll.

 • Ligamentoplàsties del LCA. Meningopaties.
 • Pròtesi total i parcial de genoll. Pròtesi unicondília.
 • 3. Cirurgia de l’espatlla.

 • Síndrome subacromial. Hill-Sachs. Slap.
 • Tècniques de Bankart i Latarjet.
 • Bursopaties i tendinopaties. Afecció del maniguet dels rotadors.
 • 4.Cirurgia reparadora de deformitats i patologia del peu.

 • Hallux Valgus.
 • Metatarsàlgia.
 • Dit en martell. Dit en arpa. Entesopaties.
 • Osteotomies. Tenotomies.
 • 5. Cirurgia del maluc.

 • Coxartrosi. Pròtesi total i parcial de maluc.
 • Xoc fémoroacetabular.
  • Curs impartit per:

     • Dr. Jesús Trancoso Estrada
     Subdirección Técnica Asesora Gestión de la Información. Servicio Andaluz de Salud. Sevilla.

   Preu del curs 375€

   Transferència Bancaria


   IBAN:   ES36 2100 0707 3302 0014 3220
   És imprescindible indicar en la transferència el nom, cognoms i institució de procedència.
   Formulari inscripció
   Descarregar Tríptic            

   About the author: Zaira Granados